De snelle sletsen loop promoot de voorinschrijving, ten laatste tot 21 juni. Voorinschrijvers betalen minder en kunnen vlot hun borstnummer afhalen op de dag zelf.

Voorinschrijving

jongeren onder de 16j: 5 € volwassenen: 8 €

Daginschrijving

vanaf 18u in de parochiezaal jongeren onder de 16j: 7 € volwassenen: 10 €

Stap 1

Via deze link kan u zich inschrijven voor het evenement Innschrijvingsformulier U ontvangt een email met referentiecode na inschrijving

Stap 2

Het verschuldigd bedrag overschrijven op het rekeningnummer BE66 1030 4367 6643 met als omschrijving uw naam en

Stap 3

Na betaling ontvangt u, kort voor de eigenlijke datum van dit evenement, nog een inschrijvingsbevestiging per e-mail! De inschrijver verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement. Ondergetekende verklaart zelf in goede gezondheid te verkeren. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De verkeersregels en de Belgische wegcode blijft van toepassing.